رفتن به محتوای اصلی

بروشور بازی گودگیم

1-هنگام طراحی بروشور، عملکرد را در نظر بگیرید

2-با ایجاد شکل های ساده در طراحی بروشور، تاثیرگذاری بیشتری ایجاد کنید.

3-شیوه های تا شدن، می تواند طراحی بروشور را متفاوت کند

4-از شیوه تا کردن به عنوان یک عنصر گرافیک استفاده کنید

5-ترکیب کردن شکل های هندسی طراحی بروشور را جذاب می کند

تیم نگاه با در نظر گرفتن تمام فاکتور های نامبرده شده توانسته یک بروشور جذاب برای  Good Game طراحی کند .

طراحی گرافیک
بروشور
Good Game