رفتن به محتوای اصلی

لوگو رستوران عربی مدائن

هررستوران با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای خود، مشتریان و کارکنان  می دهد که ما چگونه سازمان و با چه اهدافی هستیم. به بیان دیگر شرکت با تعیین هویت بصری، تصویر ذهنی مطلوب خود را برای شکل گیری در ذهن مشتری در آینده ترسیم مینماید.

رستوران مدائن با تعیین اسم و لوگوی خود در بیان عرضه مواد غذایی خود که همگی با طعم و مزه عربی میباشد نقش موثری بر معرفی خود داشته است

طراحی گرافیک
لوگو
مدائن