رفتن به محتوای اصلی

بسته بندی کافه الیکا

محافظت از محصول در سراسر زنجیره ی عرضه، نیازمند در نظرگرفتن دقیق بسته بندی اولیه و ثانویه  شما دارد. این بسته بندی شامل مواردی است که منحصرا برای شما استفاده شده است، و بسته بندی ثانویه برای بسته بندی چند محصول برای حمل نقل می باشد.

کافه الیکا با دارا بودن محصولات خاص خود و بسته بندی ویژه مانع از کوچکترن تحرک بوده و مشتری پسند است.

طراحی گرافیک
پکینگ
الیکا