رفتن به محتوای اصلی

بسته بندی رستوران گیاهی ورته

ارزش بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی، از یک جعبه ی به ظاهر زیبا خیلی بیشتر می باشد. بسته بندی یکی از بخش های مهم، در راه اندازی موفق یک رستوران  می باشد.هدف از بسته بندی کردن این است که، زمان نگهداری مواد غذایی افزایش یابد و هم بطور کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی حفظ شود.

از این رو بسته بندی رستوران گیاهی ورته الهام گرفته  شده از طبیعت بوده و ساختار و متریال آن به گونه ای بوده که قابل بازیافت میباشد و هیچگونه آسیبی به طبیعت وارد نمیکند .

طراحی گرافیک
پکینگ
ورته